ISO 9001:2008
BS OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2005
EN 1090-2
EN ISO 3834-2
ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА СТРОИТЕЛНА КАМАРА
Основна дейност

Основна дейност

 • Металообработка
 • Строително-монтажни работи
 • Търговия
 • Транспорт
 • Инженерингова дейност
Производствени възможности

Производствени възможности

 • Основната цел на СТРИМОНА е пълното
  задоволяване изискванията на клиента,
  използвайки максимално наличното
  технологично оборудване и
  висококвалифициран екип.
 • Базата на Стримона е с обща площ
  11 000 кв.м. от които 5000кв.м. са
  отделени за производствената дейност.
Аутсорсинг

Аутсорсинг

 • Какво е аутсорсинг?
 • Аутсорсинг в България
 • Аутсорсинг СТРИМОНА